DLA WYSTAWCÓW

Lokalizacja targów

Dlaczego warto?

Biorąc udział w Targach Ślubnych w Mińsku Mazowieckim zyskujesz bezpośredni kontakt z setkami nowych potencjalnych klientów w atrakcyjnym rejonie podwarszawskim. Możesz w dogodnych warunkach zaprezentować swój produkt lub usługę zainteresowanym osobom. Ekspozycja na targach i prowadzenie akcji promocyjnej pozwoli ci na przykład zebrać grono odbiorców newsletterów, dzięki czemu możesz na stałe pozostać w kontakcie z klientami, którzy odwiedzili twoje stoisko na targach i informować ich o aktualnych ofertach i promocjach. Decydując się na udział w targach dasz zwiedzającym możliwość obejrzenia najciekawszych produktów czy zapoznania się z ofertą usług i ich realizacją, porozmawiania z tobą i zadania pytań, czego nie mogą zrobić kontaktując się tylko przez telefon czy Internet.

Co proponujemy:

  • stanowisko wystawiennicze o powierzchni  od 4 m2 (2×2) wyposażone w stół i krzesła w cenie już od 600 zł netto.
  • przyłącze energii elektrycznej – 230V (rozgałęzienie i przedłużacz we własnym zakresie)
  • bezpłatny wpis na okres roku w bazie firm na stronie Targów Ślubnych
  • umieszczenie informacji/wizytówki firmy na stronie Targów Ślubnych Mińsk Mazowiecki na Facebooku w okresie poprzedzającym imprezę tuż po dostarczeniu informacji przez wystawcę.
  • możliwość rozdawania ulotek
  • promocję firmy ze sceny przez konferansjera
  • możliwość wykonania pokazów czy prezentacji na scenie
  • umieszczenie nazwy i loga wystawcy przy artykułach prasowych i reklamowych publikowanych przez organizatora
  • możliwość umieszczenia graficznej reklamy wystawcy (np. baneru czy roll-upu na terenie targów).

Dystrybucja ulotek 1 osoba na terenie targów: 150 zł netto

Prezentacja 1 samochodu o długości do 5 m na parkingu przed halą targową: 200 zł netto

Prezentacja 1 samochodu o długości powyżej 5 m na parkingu przed halą targową: 300 zł netto

Udział firm spoza branży ślubno-weselnej możliwy za zgodą organizatorów w cenie określonej przez przedstawiciela Organizatora.

Oferowane usługi zależą od wykupionego pakietu. Serdecznie zapraszamy.

Plan sali targowej

Ważne informacje:

Stoisko wystawcy może zajmować tylko jedna firma. Wystawcy nie wolno bez zgody Organizatora udostępnić stoiska w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić prawa przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy. Prawo do danego stoiska ma wyłącznie osoba lub firma, z która zawarła umowę bezpośrednio z Organizatorem.

Za szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska Wystawca ponosi odpowiedzialność materialną. Dekorować stoisko i eksponować towary można jedynie metodami niepowodującymi trwałych uszkodzeń. Wszelkie dekoracje niestandardowe, odtwarzanie głośnej muzyki, sygnałów świetlnych, podawanie ciepłych posiłków lub napojów itp. są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i we wskazanym czasie.

Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i naprawy szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. W szczególności zabrania się wbijania czegokolwiek w ściany sal wystawowych, malowania ścian itp.

Wystawca swoje stanowisko może urządzić wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się w całości w obrębie stoiska.

Montaż stoisk odbywa się 8 lutego 2020 roku w godz. 17.30-20.00 oraz 9 lutego w godz. 8.00-9.30. Demontaż stoiska odbywa się 9 lutego w godz. 16.00-17.00. Zabrania się demontażu wyposażenia stoisk przed oficjalnym zakończeniem imprezy.

Wystawca nie może prowadzić sprzedaży alkoholu.

Na teren Targów nie wolno wnosić przedmiotów i substancji niebezpiecznych. Wystawca nie może podejmować działań naruszających dobre obyczaje oraz dobra osobiste osób trzecich.

52
stoisk można jeszcze zarezerwować